ΦΑΡΜΑΚΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  

Ποιοι είμαστε

Η εταιρία ΦΑΡΜΑΚΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1989. Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος είναι ο Κος Σκορδαλάκης Γεώργιος. Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας στις πωλήσεις και το service ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας, επίσης διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα αναλωσίμων προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ιατρικής ειδικότητας εργαστηριακής και κλινικής.

Ειδικότερα, η εταιρία δραστηριοποιείτε κυρίως:
Στο εμπόριο
o    Ιατρικών μηχανημάτων
o    Διαγνωστικών συσκευών
o    Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
o    Εργαστηριακού εξοπλισμού
o    Υγειονομικού και μικροβιολογικού υλικού
o    Αντιδραστηρίων και αναλωσίμων υλικών
o    Χειρουργικών εργαλείων
o    Νοσοκομειακού εξοπλισμού
o    Στο service και τεχν. Υποστήριξη των παραπάνω.