ΦΑΡΜΑΚΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  

Αναλώσιμα

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ: Διαθέτουμε αντιδραστήρια για όλους τους βιοχημικούς αναλυτές ανοικτού τύπου.

 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Διαθέτουμε συμβατά 100% αντιδραστήρια για όλους τους αιματολογικούς αναλυτές με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (ευρωπαϊκό CE, ISOκ.τ.λ.)

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ: Διαθέτουμε αντιδραστήρια για όλους τους τύπους μηχανημάτων K/Na.