ΦΑΡΜΑΚΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  

Μηχανήματα

Μπορούμε να διαλέξουμε τα μηχανήματα που ταιριάζουν στο χώρο σας και στις ανάγκες σας, μέσα από μια μεγάλη γκάμα αιματολογικών και βιοχημικών αναλυτών.

 

Η συνεργασίες μας απευθείας με τους εισαγωγείς μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε τους αναλυτές σε πολύ συμφέρουσες τιμές.

 

Η τεχνική μας κατάρτιση σε συνδυασμό με την άμεση πρόσβαση που έχουμε στα ανταλλακτικά των μηχανημάτων μας, μας δίνει τη δυνατότητα να σας υποστηρίζουμε άμεσα.