ΦΑΡΜΑΚΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  

Σχεδιασμός Ιατρίου

 

Με έμπειρο προσωπικό και πολυετή πείρα μπορούμε να σας κατευθύνουμε στο σχεδιασμό ενός λειτουργικού εργαστηρίου χωρίς περιττά έξοδα και με πολύ συμφέρουσες προτάσεις τόσο στον κύριο όσο και στον δευτερεύον εξοπλισμό.

 

 

Κύριος εξοπλισμός: Μεγάλη γκάμα σε αιματολογικούς αναλυτές (καινούργιους και ανακατασκευασμένους). Αρκετές επιλογές σε βιοχημικούς αναλυτές ανάλογα τη δυναμική του εργαστηρίου.

 

Δευτερεύων εξοπλισμός: Συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους σε κλιβάνους, φυγοκέντρους και λοιπό εξοπλισμό χωρίς υπερβολές και με ανάλυση των αναγκών κάθε εργαστηρίου ξεχωριστά.